Zespół Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651)  - Zespół Szkół w Głobikowej uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP, 

 

Załóż konto


Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę lub uwierzytelnione profilem zaufanym


W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP! 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Zespołu Szkół w Głobikowej: 

  • Przekazanie dokumentów poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów do Zespołu Szkół w Głobikowej - Głobikowa 81, 39-210 Dębica, w godzinach pracy - poniedziałek - piątek w godz. 8:00-15:00,  na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD, DVD. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru! 

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zespołu Szkół w Głobikowej: 

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub uwierzytelnione profilem zaufanym. 
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, DOCX, XLS, XLSX, TXT, GIF, TIF, JPG, PDF, PNG, ODS, ODT.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB. 
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Dziadosz
Ilość wyświetleń: 693
17 grudnia 2014 11:47 (Bożena Dziadosz) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2014 11:47 (Bożena Dziadosz) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2014 11:46 (Bożena Dziadosz) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl